Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Koučujúci manažér

Koučujúci manažér

Manažér ako líder a kouč 

Ciele tréningu

Naučiť sa používať koučovací prístup v práci manažéra, aby  využíval potenciál členov tímu tak, aby tím pracoval efektívne a dosahoval stanovené ciele.

Posilniť sebavedomie manažéra a využiť holistický princíp riadenia a vedenia ľudí.

Témy

Líder a manažér

–          Ich úlohy a vplyv na tím

–          Rozdielne úlohy, ako ich efektívne prepojiť

Manažérska komunikácia s tímom a jeho členmi

–          Identifikácia tímových rolí členov tímu

–          Transakčná analýza, jej scenáre a úloha dospelého

Vedenie ľudí

–          Identifikácia kompetencií a motivácie členov tímu

–          Rozdielny prístup k vedeniu jednotlivcov s cieľom vytvorenia harmonického a efektívneho tímu

–          Štýly vedenia – kedy inštruktáž, kedy direktíva, kedy participácia a kedy delegovanie

–          Dva manažérske prístupy: Čo navrhuješ? a Rozhodol som

–          Využitie potenciálu členov tímu pri plnení krátkodobých a dlhodobých cieľov

–          Rozvoj jednotlivcov a tímu

Koučujúci manažér

–          Čo je koučing, v čom pomáha, kompetencie kouča

–          Čo je koučovací prístup

–          Manažér ako kouč a kouč ako manažér

–          Koučing v práci manažéra – kde, kedy a ako ho využívať

–          Úlohy manažéra: riadenie biznisu, vedenie ľudí, rozvoj členov tímu a celého tímu

–          Riziká koučujúceho manažéra – citlivé prepojenie manažérskej zodpovednosti za stanovovanie cieľov, dosahované výsledky a zodpovednosti koučujúceho manažéra za vedenie a rozvoj jednotlivcov a tímu

–          Koučing versus mentoring

Akčný plán

–          Kde, ako a kedy uplatním koučovací prístup v mojej práci

Rozsah: 2 dni

Metodika: 30% teória a 70% prax, cvičenia z reálnej praxe manažérov

Top