Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Asistentka – jeden z najdôležitejších ľudí vo firme

Asistentka – jeden z najdôležitejších ľudí vo firme

Ste zvyčajne prvá, koho stretne návštevník. Podľa Vás si vytvorí dojem o vašej spoločnosti.

Cieľ tréningu

Osvojenie si efektívnej komunikácie. Naučiť sa zvládať stresové situácie a riešiť konflikty.

Naučiť sa plánovať čas, pripraviť porady, viesť telefonické rozhovory a pracovať s korešpondenciou.

Byť pravou rukou nadriadeného a dôstojne reprezentovať.

Cieľová skupina

Vedúci skretariátu, office manažéri, asistentky. Všetci, ktorí chcú zvládnuť vedenie administratívy, firemnú kultúru a naučiť sa reprezentovať svoju spoločnosť.

Rozsah

Dva dni.

Témy tréningu

 • Komunikácia (verbálna a neverbálna), komunikačné bariéry
 • Transakčná analýza
 • Aktívne počúvanie, zručnosť klásť otázky
 • Asertivita a jejpráva,  agresia, submisivita
 • Praktické riešenie problémových situácií v medziľudských vzťahoch a komunikácii
 • Riešenie konfliktov
 • Práca na sekretariáte: príprava a zápisy z porád, vedenie korešpondencie podľa noriem STN, organizácia pracovných ciest
 • Zásady telefonického kontaktu
 • Plánovanie času
 • Zvládanie  stresových situácií a riešenie konfliktov
 • Spoločenská a obchodná etiketa
 • Dress code a firemná kultúra.

Aktuálny termín

27. – 28. februára 2018 v Bratislave

Cena

290 Eur

Na tréning sa môžete prihlásiť na adrese martinovicova@edwell.sk.

 

Top