Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Profesionálny nákupca a vyjednávanie

Profesionálny nákupca a vyjednávanie

Obchod je dobrý vtedy, keď sú spokojné všetky strany.

Cieľ tréningu

Efektívne dospieť k obchodnej dohode vďaka porozumeniu samému sebe a obchodnému partnerovi.

Vyjednať najlepšie podmienky.

Jasná dohoda bez konfliktov.

Cieľová skupina

Pracovníci nákupných oddelení, nákupcovia, vyjednávači zmluvných podmienok, obchodníci, ktorí chcú poznať zručnosti nákupcov a tak lepšie predať.

Rozsah

Dva dni.

Témy tréningu

  • Komunikácia – neverbálna a verbálna
  • Transakčná analýza – dohoda win : win
  • Aktívne počúvanie
  • Otázky  a reflexia
  • Zvládanie námietok
  • Vyjednávanie – ako vyjednať najlepšie podmienky
  • Riešenie konfliktov
  • Desatoro dobrého nákupcu
  • Návod na prípravu osobného akčného plánu
  • Akčný plán rozvoja – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi.

Termín

2. – 3.3.2015 v Bratislave

Top