Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Som obchodník… Viem to?

Som obchodník… Viem to?

Obchod je dobrý vtedy, keď sú spokojné všetky strany.

Cieľ tréningu

Naučiť sa viesť obchodné jednanie tak, aby dospelo k obchodnej dohode o predaji.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú lepšie predávať produkty, služby a samého seba. Obchodníci, obchodní zástupcovia, obchodní reprezentanti, medicínski reprezentanti, pracovníci obchodných oddelení, obchodní manažéri.

Rozsah

Dva dni. Podľa požiadaviek tri dni, pričom tretí deň je venovaný iba praktickému nácviku predajných zručností.

Témy tréningu

 • Základná typológia klientov
 • Komunikácia – neverbálna a verbálna
 • Transakčná analýza – dohoda win : win
 • Aktívne počúvanie
 • Umenie pýtať sa
 • Zvládanie námietok
 • Vlastnosti produktu, výhody produktu a osobné výhody produktu pre klienta
 • Definícia predajného procesu, jeho štruktúra, poznanie a využívanie všetkých jeho fáz
 • Základy plánovania času
 • Ako si dobre stanoviť ciele
 • Príprava osobného akčného plánu – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi.

Aktuálny termín

1. – 2. marca 2018  (1. – 3.marca 2018 trojdňový tréning)

Cena

310 Eur (410 € za trojdňový tréning)

Na tréning sa môžete prihlásiť na adrese martinovicova@edwell.sk.

 

Top