Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Telefonická komunikácia so zákazníkom

Telefonická komunikácia so zákazníkom

Telefonický kontakt je nevyhnutný.

Ciele tréningu

 • Naučiť sa profesionálne komunikovať v telefonickom styku nielen so svojimi klientmi.
 • Vedieť riadiť telefonický rozhovor.
 • Vytvárať pozitívny dojem počas telefonického kontaktu, využívať prvky neverbálnej komunikácie, ktoré vám pomôžu zvládnuť aj ten najťažší telefonát.
 • Získať zručnosti pre efektívne vedenie hovoru.

Cieľová skupina

Pracovníci zákazníckych centier, telemarketingu, tí, pre ktorých je telefonovanie pracovnou náplňou. Všetci, ktorí potrebujú zvládnuť telefonickú komunikáciu na vysokej úrovni.

Rozsah

Dva dni.

Témy tréningu

 • Základná typológia osobnosti
 • Neverbálna komunikácia počas telefonovania
 • Verbálna komunikácia a jej sila
 • Komunikačné bariéry, predchádzanie nedorozumeniam
 • Aktívne počúvanie, umenie klásť otázky, zvládnutie námietok
 • Asertívne techniky komunikácie
 • Zvládanie emócií a stresu počas telefonovania
 • Efektívne telefonovanie, časti telefonického rozhovoru
 • Špecifiká komunikácie cez telefón
 • Poznanie možných chýb pri telefonovaní a predchádzanie im
 • Dohovorenie si osobného stretnutia
 • Telefonický biznis
 • Konkrétne scenáre, ktoré vám pomôžu dosiahnuť to, čo potrebujete
 • Nácvik zručností

Aktuálny termín

12. – 13.marca 2018 v Bratislave

Cena

290 Eur

Na tréning sa môžete prihlásiť na adrese martinovicova@edwell.sk.

 

Top