Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Už žiadna prokrastinácia. Som pánom času.

Už žiadna prokrastinácia. Som pánom času.

Keď ovládnete čas, ovládnete svoj život.

Ciele tréningu

Naučiť sa hospodáriť s časom tak, aby ste boli efektívnejší v práci a mali dostatočný priestor na súkromný život.

Cieľová skupina

Vedúci pracovníci, zamestnanci a samostatne pracujúci. Všetci, ktorí sa chcú naučiť byť pánom času.

Rozsah

Jeden až dva dni, podľa potrieb účastníkov.

Témy tréningu

 • Analýza pracovného dňa
 • Analýza voľného času
 • Odhalenie časových strát a hľadanie časových úspor
 • Rozlíšenie dôležitého a naliehavého
 • Stanovenie priorít
 • Time management štvrtej generácie
 • Plánovanie času
 • Život na tretiny
 • Práca s agendou a poštou
 • Stanovovanie cieľov a spôsob, ako ich dosiahnuť
 • Getting things done (GTD)
 • Zen to done (ZTD) – vytváranie pozitívnych návykov pre lepší život

Aktuálny termín

6. – 7. februára 2018 v Bratislave

Cena

290 Eur

Na tréning sa môžete prihlásiť na adrese martinovicova@edwell.sk.

 

Top