Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Komunikácia – zákopová vojna alebo údolie mieru?

Komunikácia – zákopová vojna alebo údolie mieru?

Až 85% vášho úspechu v každej oblasti závisí od schopnosti správne komunikovať.

Cieľ tréningu

Osvojiť si komunikačné zručnosti tak, aby ste zvládli aj náročný rozhovor.

Naučiť sa porozumieť reči tela.

Asertívne zvládať záťažové situácie pri komunikácii.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí potrebujú zvládnuť komunikáciu na vysokej úrovni.

Rozsah

Dva dni.

Témy tréningu

S akým typom osobnosti komunikujem?

  • Ako správne pochopím reč tela a odhalím partnerove úmysly.
  • Verbálna komunikácia: máme dve uši a jedny ústa.
  • Komunikačné bariéry, predchádzanie nedorozumeniam pri komunikácii.
  • Transakčná analýza – dohoda win : win.
  • Reflexia: čo nevedomky odhalím a ako sa (ne)pozerám do nastaveného zrkadla.
  • Námietky: riešiť alebo prehliadať?
  • Dosiahnem svoje bez tlaku na okolie.
  • Empatia alebo vcítenie sa?
  • Vytváram vzťahy cez komunikáciu.
  • Pred manipuláciou sa dá brániť. Ako?
  • Svoje emócie zvládnem, už viem, ako.

Termín

12. – 13.februára 2018 , Bratislava

Cena

290 €

Na tréning sa môžete prihlásiť na adrese martinovicova@edwell.sk.

 

Top