Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Kto som? A kto si ty?

Kto som? A kto si ty?

Cez sebapoznanie môžem spoznať iných, porozumieť im a dobre s nimi komunikovať.

Cieľ tréningu

Spoznať sám seba. Odhadnutie a poznanie iných. Naučiť sa dobre komunikovať s rôznymi typmi ľudí. Zvládanie konfliktov.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú spoznať samého seba a dobre komunikovať s inými. Pracovníci obchodných a nákupných oddelení, reklamných agentúr a ľudia, pre ktorých je správny odhad partnerov dôležitý.

Rozsah

Dva dni.

Témy tréningu

  • Sebapoznanie
  • Jungova typológia a archetypy
  • Farebná typológia
  • Rýchle rozpoznanie typu osobnosti
  • Komunikácia (neverbálna a verbálna) podľa typu
  • Transakčná analýza
  • Zvládanie a riešenie konfliktných situácií
  • Obrana pred manipuláciou.

Aktuálny termín

8.februára 2018 v Bratislave

Cena

160 Eur

Na tréning sa môžete prihlásiť na adrese martinovicova@edwell.sk.

 

Top