Home » Aktuálna ponuka tréningov » Ponuka tréningov » Konflikt? Nič vážne, viem ho ľahko vyriešiť.

Konflikt? Nič vážne, viem ho ľahko vyriešiť.

Vyhýbate sa konfliktom? Je lepšie riešiť ich.

Cieľ tréningu

Naučiť sa riešiť konflikty bez následkov. Osvojiť si zručnosť vyjednať tie najlepšie podmienky.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí pracujú s ľuďmi a chcú mať lepší pracovný aj súkromný život a vzťahy bez konfliktov a negatívnych emócií.

Rozsah

Dva dni.

Témy tréningu

 • Komunikácia neverbálna a verbálna
 • Umenie počúvať a pýtať sa
 • 2 pozičné prístupy k vyjednávaniu
 • Spôsoby, ako dospieť k dohode.
 • Výhody spolupráce pri vyjednávaní
 • Príprava na vyjednávanie
 • 5 kľúčových postojov pri vyjednávaní.
 • Kompromis alebo dohoda?
 • Ako vznikajú konflikty
 • Riešenie konfliktov a postoje, ktoré zaujímame pri ich riešení
 • Použitie asertivity
 • Súperenie versus spolupráca.

Aktuálny termín

20. – 21. marca v Bratislave

Cena

290 Eur

Na tréning sa môžete prihlásiť na adrese martinovicova@edwell.sk.

 

Top