Kategória archívu: Tréningy

Komunikačné techniky

Post Image

Využívaním znalostí techník komunikácie môžete výrazne zlepšiť priebeh rokovania. Niekoho slovo „komunikačné techniky“ priam desí.“ Ak je niečo technika, je to manipulácia“. Áno, znalosť techník komunikácie sa dá využiť, aj zneužiť. My budeme uvažovať o tom, ako môžeme pomocou využitia znalostí komunikácie zlepšiť dorozumievanie. Ako pomocou týchto znalostí spríjemniť vzťahy na pracovisku. Ako ponúknuť klientovi […]

Pokračovať v čítaní...

Verbálna komunikácia

Post Image

Verbálna komunikácia nejestvuje bez spojenia s neverbálnou komunikáciou. Samostatne existuje iba v písomnej forme a vo forme komunikácie s neživými predmetmi, napríklad v programátorskom jazyku medzi počítačmi. Písomná komunikácia prebieha v odlišnom čase a na odlišnom mieste. V hovorovej komunikácii je dôležitá zvuková zložka reči. Výška hlasu, jeho zafarbenie, sila, molodičnosť. Bariéry komunikácie Ťažko sa […]

Pokračovať v čítaní...

Malý slovník reči tela

Post Image

Rozprávate sa s niekým? Ste na obchodnom rokovaní? Alebo len sedíte v kaviarni? Podľa neverbálnej komunikácie môžete usúdiť, či všetko prebieha tak, ako má. Ak totiž zistíte, že sa váš partner nudí, je lepšie hneď niečo zmeniť, ako ho ďalej nudiť. Ruky zopnuté za hlavou – jednanie sa skončilo Nasadenie si okuliarov – záujem, začína […]

Pokračovať v čítaní...

Tipy pri neverbálnej komunikácii

Post Image

Majte uvoľnené držanie tela, vzpriamený postoj. Ohnutý chrbát o vás prezradí, že sa prehýbate pod množstvom problémov a starostí, ktoré ste si vy sami (alebo niekto iný) naložili na svoje plecia. Nezatínajte ruky do pästí, držte si prirodzene otvorené dlane popri tele. Gestikulujte kultivovane. Mávanie ramenami a prehnané gestá v oblasti pliec a hlavy pôsobia […]

Pokračovať v čítaní...

Neverbálna komunikácia

Post Image

Všetky spôsob neverbálnej komunikácie tvoria celok. Dopĺňajú sa. Nie je ich možné od seba oddeliť. Podľa odborníkov je najväčšia časť našej komunikácie s okolím práve mimoslovná, neverbálna. Reagujeme na veľa neverbálnych podnetov. Reagujeme na postoje, výrazy tváre, pohľady, gestá, mimiku, tón hlasu. Ako na vás pôsobí gesto vodiča auta za vami, ktorému ste na chvíľu […]

Pokračovať v čítaní...

Komunikácia

Post Image

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali efektívne aj s problémovými klientmi a ľuďmi. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk. Z obsahu tréningu vyberáme niektoré myšlienky Komunikácia je […]

Pokračovať v čítaní...

Typológia osobnosti

Post Image

Tréning typológia osobnosti je zameraný na spoznanie druhu osobnosti. Získate praktické skúsenosti, ako prispôsobovať jednanie v závislosti na tom, aký druh osobnosti je váš obchodný partner. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk. Z obsahu tréningu vyberáme niektoré myšlienky Základom spoznania iných […]

Pokračovať v čítaní...

Práca s poštou

Post Image

Na stole sa vám nakopili dokumenty, denne s prichádzajúcou poštou pribúdajú nové. Viete, ako ich rozdeliť tak, aby ste odpovedali na požiadavky, ktoré sa na vás nakopili? Spravte si na stole päť kôpok. na prvú kôpku položte všetky dokumenty, ktoré vyžadujú akciu. na druhú kôpku položte dokumenty, ktoré potrebujete archivovať a uložiť. na tretiu kôpku […]

Pokračovať v čítaní...

Plánovanie času

Post Image

Plánovanie je prostriedkom na zvládanie situácií a pracovných úloh. Ale aj situácií, ktoré vyžadujú reaktívne, nielen proaktívne riešenia. Niektoré úlohy plánovať nemusíme, sú rutinné, opakujúce sa. Ak aj takéto úlohy vyžadujú prípravu, mali by ste ich plánovať. Ideálny pomer medzi proaktívnymi a reaktívnymi úlohami je 70% ku 30%. Tých 70% si vyhraďte naozaj iba na […]

Pokračovať v čítaní...

Dôležité a naliehavé

Post Image

Rozdeľte si svoje pracovné úlohy podľa stupňa dôležitosti a naliehavosti. Namietate, že všetko je dôležité. A takmer všetko naliehavé. Čo je dôležité pre vás a vašu prácu? Predeľte si veľký papier na štyri kvadranty s názvami: dôležité a naliehavé dôležité a môže počkať naliehavé a nedôležité nedôležité a môže počkať. Do týchto kvadrantov si napíšte […]

Pokračovať v čítaní...
Top