Home » Vzdelávanie » Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Zamestnancom, ktorí potrebujú pri výkone svojej práce cudzí jazyk, zvyčajne zamestnávateľ umožní navštevovať jazykový kurz. Niekedy zabezpečí výuku priamo v kancelárii a lektor príde za vami. Inokedy vám dá takpovediac voľnú ruku na výber jazykovej školy alebo vlastného lektora. Oba spôsoby majú svoje pozitíva aj negatíva.

Vzdelávanie na pracovisku

Výhod lekcií cudzieho jazyka v vás v kancelárii je niekoľko:

 • lektor príde za vami – nemusíte sa presúvať na iné miesto
 • zvyčajne absolvujete hodinu počas vášho pracovného času – neinvestujete svoj voľný čas
 • lektor je zvyčajne flexibilný – prispôsobí sa vašim časovým požiadavkám
 • výuka prebieha zvyčajne „one to one – môžete navrhnúť témy, ktoré vás zaujímajú a ktoré riešite v práci (prezentácia výsledkov zahraničnému šéfovi, strategický biznis plán…)

Nevýhody štúdia v kancelárii:

stále zostávate na svojom pracovisku – nedokážete eliminovať vyrušenia (telefonáty, otváranie dverí kancelárie, čakajúce pracovné povinnosti)

flexibilita lektora zvádza k nedôslednosti – vždy sa nájdu dôležitejšie pracovné úlohy, ako hodina angličtiny či nemčiny. Nakoniec zistíte, že ste sa s lektorom nestretli možno aj dva mesiace. Aká je efektivita takého štúdia?

Jazykové školy a jazykové kurzy

V prípade rozhodnutia navštevovať jazykový kurz alebo sa stať žiakom jazykovej školy, je niekedy ťažké vybrať si niektorú konkrétnu. Vo všetkých väčších mestách je veľa možností jazykového štúdia. Okrem jazykovej školy, ktorá je štátna alebo takpovediac pridružená k existujúcemu vzdelávaciemu ústavu, máte možnosť z výberu privátnych inštitúcií. Alebo si môžete najať súkromného učiteľa. Záleží iba na vás. A pokiaľ vám výučbu uhrádza zamestnávateľ, tak aj na ňom.

Finančná participácia

Sú spoločnosti, ktoré uhrádzajú svojim zamestnancom výučbu cudzích jazykov v plnej výške. Je to iba vecou možností a dohody medzi zamestnávateľom a vami. Niektoré spoločnosti uhradia iba časť jazykového kurzu alebo školného. No vždy vyžadujú potvrdenie o účasti na kurze. Stanovia minimálny počet hodín, ktoré musíte absolvovať, pretože inak vám školné nepreplatia. Pokiaľ zamestnávateľ uhrádza výučbu cudzích jazykov, má právo od vás požadovať potvrdenie o výsledku skúšky, ktorá vás oprávňuje na postup do vyššieho ročníka alebo levelu.

4 komentáre so far.

 1. František píše:

  Môj zamestnávateľ mi odporučil jazykový kurz, budú mi naň prispievať. Poradíte mi nejakú školu, kde nie je vysoké školné? Nech mi veľmi neubudne z peňaženky. Sme mladá rodina, manželka je na materskej, peňazí nie je veľa. Dlho som váhal, či sa na tú angličtinu dám, ale ak chcem pracovný postup, musím. Inak zostanem na svojom mieste a platovo sa nepohnem.

 2. Eva Martinovičová píše:

  František: Ovládanie cudzieho jazyka je zručnosť, dá sa naučiť. Ste z Bratislavy? Je tu viac dobrých škôl, kde beží dobrá výuka. Verím, že aj v ostatných mestách na Slovensku. Iste nájdete dostatok kontaktov na internete. V súčasnosti je finančná situácia firiem povážlivá, buďte rád, že Vám Váš zamestnávateľ bude finančne prispievať na zvýšenie kvalifikácie. Neváhajte, nájdite si učiteľa a do toho. Nech sa Vám darí.

 3. Michal H. píše:

  Vážený pán František, dobré ceny a vysokú kvalitu vyučovania nemeckého jazyka ti poskytne jazyková škola KOMENIA. Môžeš sa obrátiť mailom na komenia@centrum.sk. Isto dostaneš obratom informácie, ktoré potrebuješ.

 4. Eva Martinovičová píše:

  Michal, ďakujem Vám za doplnenie informácie. S jazykovou školou KOMENIA mám výborné skúsenosti, odporúčam ju všetkým, ktorí sa potrebujú a chcú naučiť alebo zdokonaliť v nemeckom jazyku.

Top