Home » Kontakt

Kontakt

EdWell s.r.o.

Spoločnosť pre manažérsky a personálny rozvoj
Mgr. Eva Martinovičová
Komárnická 48
821 02 Bratislava

+421 903 553 300
www.edwell.sk, martinovicova@edwell.sk

Mgr. Eva Martinovičová

Pracujem ako lektor a kouč v spoločnosti EdWell s.r.o., ktorú som založila s poslaním poskytovať klientom možnosť objaviť vlastný potenciál a nájsť samého seba v rôznych oblastiach života – profesijnej aj súkromnej.

Mám dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí, tímov a projektov. Pri práci využívam nielen teoretické, ale predovšetkým praktické skúsenosti, ktoré som nadobudla štúdiom, vzdelávaním a praxou v biznise.

Osobný rozvoj, nácvik komunikačných techník a predovšetkým koučingový proces môže byť pre niektorých klientov náročný. Preto na príprave a realizácii tréningov spolupracujem s profesionálnym psychológom. Niektoré tréningy pripravujeme a vedieme s externými lektormi, ktorí sú expertmi v daných oblastiach. Teoretická aj praktická časť je preto obohatená nielen znalosťou psychológie, ale aj dlhoročnými skúsenosťami spolupráce s ľuďmi v úspešných tímoch. Vďaka tomu sa na tréningoch a v koučingovom procese zvyčajne dokážeme dostať do hĺbky v pomerne krátkom čase a naši klienti dosahujú vďaka tomu výsledky rýchlejšie. To ich motivuje dosahovať úspech trvale.

V oblasti koučingu mám ukončené kontinuálne vzdelávanie certifikované International Coach Federation (ICF) – Integratívny koučing založený na polaritách. Som členkou International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov) a Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

V oblasti terapie mám ukončený výcvik EFT (Emotional Freedom Techniques) – Techniky emocionálnej slobody. Kombináciou psychoterapie a východnej medicíny dokážeme s klientom odstrániť jeho bloky, ktoré vznikli traumami a traumatickými zážitkami, vlastné presvedčenia, strach a ďalšie negatívne nastavenia, ktoré mu bránia byť vnútorne slobodným. Na rozdiel od klasickej psychoterapie je proces rýchly a prináša úľavu už po prvom stretnutí.

Keď potlačíme a nespracujeme negatívne emócie, kedy vznikli, môžu sa objaviť aj o niekoľko rokov v iných situáciách. Na rýchle a trvalé odstránenie negatívnych emócií pracujem s Release technikou. Na rozdiel od psychoterapie a EFT pri Release technike klient znova neprežíva bolestivé momenty, ale pracujeme s konkrétnou emóciou.

Chcem svojim klientom pomáhať komplexne, preto som ukončila dvojročný psychologický výcvik  Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch.

Orientačná mapa

Top