Home » Vzdelávanie » Školenia na zvyšovanie kvalifikácie

Školenia na zvyšovanie kvalifikácie

Okrem povinných školení vyplývajúcich z platných zákonov, vám váš zamestnávateľ umožní účasť na školeniach, vďaka ktorým si zvyšujete kvalifikáciu. Aj tieto sú pre vás povinné. Sú pracovné oblasti, v ktorých sú zamestnanci pravidelne vysielaní na školenia, napríklad účtovníci, audítori. Zákony, ktoré dodržiavať je povinnosťou každého zamestnávateľa, sú pravidelne menené. Nezáleží na tom, či sa jedná o dodatky zákonov, o doplnenie a vynechanie článkov, alebo o nariadenia. Sú to zmeny a tie ti treba sledovať a riadiť sa nimi.

Obchodní zástupcovia majú pravidelné produktové školenia. Pracujú na základe platných marketingových kampaní. A o implementácii marketingovej kampane sú informovaní práve na školeniach.

Vítajte každé školenie, ktoré vám zamestnávateľ poskytne. Je to vaše plus. Zvyšujete si kvalifikáciu. A tým raste vaša cena na trhu práce.

Top