Home » Vzdelávanie » Školenie

Školenie

Ak ste zamestnaní, váš zamestnávateľ vám poskytuje rôzne školenia. Sú zamerané na prácu, ktorú vykonávate. Niektoré zo školení sú povinné zo zákona a musíte ich absolvovať bez ohľadu na druh práce, ktorú vykonávate. Zamestnávateľ vám poskytuje aj školenia, ktoré sa priamo týkajú vašej práce. Slúžia na zvýšenie vašej kvalifikácie. Alebo sú doplnkom k vášmu vzdelaniu. Zvýšite si nimi svoju profesionálnu úroveň a tak ste pre zamestnávateľa viac užitoční. Pracujete s vyššou efektivitou.

Niektoré školiace spoločnosti majú akreditáciu. Po absolvovaní školenia v takejto spoločnosti dostanete certifikát. Aj od neakreditovanej vzdelávacej spoločnosti môžete dostať potvrdenie o účasti na školení. Alebo osvedčenie o absolvovaní školenia či kurzu. Nakoľko sú takéto doklady potrebné, je otázne. Aj neakreditované spoločnosti poskytujú vynikajúce profesionálne služby. A naopak, akreditácia nie je vždy zárukou, že si zo školenia alebo kurzu odnesiete to, čo potrebujete.

Top