Home » Koučing » Školy koučovania

Školy koučovania

Existuje veľa škôl koučovania, je na výbere budúceho kouča, pre ktorú sa rozhodne. Niektoré školy sú zamerané skôr na racionálne hľadanie riešení, iné viac na emócie. Podstatné je, že všetky školy pomôžu nájsť koučovanému riešenia.

Školy majú rôzne postupy, podstatný je ale rovnaký prístup ku koučovanému. A nájdenie rovnakého riešenia. Koučovia sa pravidelne stretávajú a vymieňajú si skúsenosti. Pre kouča je zaujímavé ocitnúť sa v úlohe koučovaného a na vlastnej koži skúsiť svojho kolegu pri práci a zažiť to svoje hľadanie riešenia. Všetky školy ale majú spoločné jedno, rešpektujú „hlavu, srdce a nohy“ človeka, teda jeho racionalitu, emocionalitu a schopnosť aktivity.

Nemôžeme tu vymenovať všetky koučovacie školy a výcviky, ktoré absolvovali slovenskí koučovia. Napokon, je jedno, ako sa volá koučovacia škola, podstatné je, že všetky sú zamerané na človeka. Na pomoc pri hľadaní jeho vlastných riešení, aby prežil plnohodnotný osobný aj pracovný život.

Top