Home » Koučing » Skupinový (tímový) koučing

Skupinový (tímový) koučing

Skupinový koučing je ideálny pre tímy, ktoré majú tímové úlohy a jednotliví členovia sa podieľajú na dosahovaní spoločných cieľov. Nie sú individuálni hráči, ale potrebujú posilniť tímového ducha a priniesť svoj podiel na výsledkoch. Manažéri tímov, ktorí sú zároveň lídrami, to nemajú jednoduché. Musia skĺbiť úlohy nielen riadenia, ale aj vedenia ľudí, čo môže byť náročné. Najmä ak tím prechádza zmenami – rastie o nových členov (eventuálne o niektorých prišiel), rieši nové úlohy, projekty alebo organizačnú štruktúru. Práve vtedy je výhodné osloviť externého kouča a dopriať tímu skupinový koučing. Výrazne môže pomôcť integrácii nových členov, posilniť ich tímovú zodpovednosť a tým motivovať k víťazstvu. Pre manažéra je externý kouč partner, ktorý mu pomáha dosiahnuť aj vysoké méty.

Top