Home » Koučing » Vyskúšajte nájsť riešenie

Vyskúšajte nájsť riešenie

Aj pokiaľ nie ste koučovia, skúste uplatniť pri hľadaní toho svojho riešenia nasledujúci postup Johna Whitmoora, zakladateľa novodobého koučingu.

GROW

Goal Setting – cieľ (čo chcete dosiahnuť?)

Reality – realita (Aký je súčasný stav, z čoho vychádzate?)

Options – možnosti (Čo by ste mohli urobiť pre to, aby ste cieľ dosiahli?)

Will – čo urobím (Čo urobíte? Kto alebo čo vám v tom pomôže? Stanovte si kroky akčného plánu).

Prajem vám veľa úspechov.

Top