Biznis koučing

Koučing sa stále najviac uplatňuje v práci a v zamestaní. Veľa vrcholových manažérov má svojho kouča. Práve vďaka koučingu dosahujú manažéri vyššiu pracovnú výkonnosť. Nielen svoju, ale aj svojich nadriadených. Dokážu svojich podriadených nielen riadiť, ale aj viesť. Starajú sa o ich osobný a pracovný rozvoj. Vedú svoje tímy tak, aby dosahovali čo najvyyšiu mieru efektivity svojej práce. Neberú členov svojich tímov ako ľudí, ktorí vykonávajú ich príkazy. Vidia svojich podriadených ako komplexné osobnosti.

Vďaka koučingu vedia byť manažéri vizionári, vedia si predstaviť dosiahnutie cieľov, ktoré zabezpečia, že spoločnosť, pre ktorú pracujú, bude medzi najlepšími. Vedia určiť priority. Nezaoberajú sa balastom. Ľahko nastavia nové stratégie. A keď je potreba, vedia ich zmeniť a uviesť do praxe.

V každej firme sa občas vyskytnú situácie, ktoré by mohli viesť ku kríze. Vďaka svojej koučovacej príprave vedia riešiť problémy a tým krízam včas predísť. Keď už nastanú, pomocou kouča krízy vyriešia.

Koučovaní manažéri dobre ovládajú komunikačné techniky. Sú to ľudia, s ktorými sa vám jedná príjemne. Nemanipulujú s ľuďmi. Vedia aktívne počúvať a klásť otázky, ktoré posúvajú situáciu. Pracovať na pozícii manažéra, hlavne vrcholového manažéra, nie je jednoduché. Okrem riadenia spoločnosti, alebo svojho zvereného odboru, musí byť schopný riadiť nielen zamestnancov, ale hlavne samého seba. Syndróm vyhorenia prichádza postupne. Pokiaľ sa nenastavia ochranné mechanizmy, vyhorený človek nepodáva vysoké pracovné výkony. Je málo efektívny. A netrpí iba práca, trpí celý jeho život. Jeho rodina, jeho mimopracovné aktivity. Stráca záujem o svoje koníčky. Nevie riadiť svoj čas. Nemá záujem o nové podnety. Uzavrie sa. A to je najvyšší čas, kedy začať niečo robiť so svojim životom. Práve vtedy môže veľmi pomôcť kouč. Náš koučovaný manažér pomocou kouča znova dokáže naštartovať svoj život. A vykročiť bohatší o poznanie, že riešenia ovláda.

Podobné články

Type a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *