Blog image
december 18, 2017

Komunikačné techniky

Využívaním znalostí techník komunikácie môžete výrazne zlepšiť priebeh rokovania. Niekoho slovo "komunikačné techniky" priam desí." Ak je niečo technika, je to manipulácia". Áno, znalosť

Blog image
december 11, 2017

Verbálna komunikácia

Verbálna komunikácia nejestvuje bez spojenia s neverbálnou komunikáciou. Samostatne existuje iba v písomnej forme a vo forme komunikácie s neživými predmetmi, napríklad v programátorskom

Blog image
december 4, 2017

Malý slovník reči tela

Rozprávate sa s niekým? Ste na obchodnom rokovaní? Alebo len sedíte v kaviarni? Podľa neverbálnej komunikácie môžete usúdiť, či všetko prebieha tak, ako má.

Blog image
november 20, 2017

Neverbálna komunikácia

Všetky spôsob neverbálnej komunikácie tvoria celok. Dopĺňajú sa. Nie je ich možné od seba oddeliť. Podľa odborníkov je najväčšia časť našej komunikácie s okolím

Blog image
november 13, 2017

Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali efektívne aj s problémovými