Blog image
december 18, 2017

Komunikačné techniky

Využívaním znalostí techník komunikácie môžete výrazne zlepšiť priebeh rokovania. Niekoho slovo "komunikačné techniky" priam desí." Ak je niečo technika, je

Blog image
december 11, 2017

Verbálna komunikácia

Verbálna komunikácia nejestvuje bez spojenia s neverbálnou komunikáciou. Samostatne existuje iba v písomnej forme a vo forme komunikácie s neživými

Blog image
november 20, 2017

Neverbálna komunikácia

Všetky spôsob neverbálnej komunikácie tvoria celok. Dopĺňajú sa. Nie je ich možné od seba oddeliť. Podľa odborníkov je najväčšia časť

Blog image
november 13, 2017

Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali