Blog image
16 októbra, 2017

Jazykové kurzy

Zamestnancom, ktorí potrebujú pri výkone svojej práce cudzí jazyk, zvyčajne zamestnávateľ umožní navštevovať jazykový kurz. Niekedy zabezpečí výuku priamo v

Blog image
18 septembra, 2017

Vzdelávanie

Niet pochýb, že na každú prácu potrebuje zamestnanec kvalifikáciu. Odborná spôsobilosť je automaticky daná vzdelaním. Právnik sa zrejme nebude uchádzať