Blog image
október 30, 2017

Práca s poštou

Na stole sa vám nakopili dokumenty, denne s prichádzajúcou poštou pribúdajú nové. Viete, ako ich rozdeliť tak, aby ste odpovedali na požiadavky, ktoré sa

Blog image
október 23, 2017

Plánovanie času

Plánovanie je prostriedkom na zvládanie situácií a pracovných úloh. Ale aj situácií, ktoré vyžadujú reaktívne, nielen proaktívne riešenia. Niektoré úlohy plánovať nemusíme, sú rutinné,

Blog image
október 16, 2017

Dôležité a naliehavé

Rozdeľte si svoje pracovné úlohy podľa stupňa dôležitosti a naliehavosti. Namietate, že všetko je dôležité. A takmer všetko naliehavé. Čo je dôležité pre vás

Blog image
október 9, 2017

Time management

Tréning Time managment je zameraný na zefektívnenie využitia času. Okrem znalostí sa na ňom účastníci naučia mnoho praktických zručností. V prípade, že o tento