Blog image
30 októbra, 2017

Práca s poštou

Na stole sa vám nakopili dokumenty, denne s prichádzajúcou poštou pribúdajú nové. Viete, ako ich rozdeliť tak, aby ste odpovedali

Blog image
23 októbra, 2017

Plánovanie času

Plánovanie je prostriedkom na zvládanie situácií a pracovných úloh. Ale aj situácií, ktoré vyžadujú reaktívne, nielen proaktívne riešenia. Niektoré úlohy

Blog image
16 októbra, 2017

Dôležité a naliehavé

Rozdeľte si svoje pracovné úlohy podľa stupňa dôležitosti a naliehavosti. Namietate, že všetko je dôležité. A takmer všetko naliehavé. Čo

Blog image
9 októbra, 2017

Time management

Tréning Time managment je zameraný na zefektívnenie využitia času. Okrem znalostí sa na ňom účastníci naučia mnoho praktických zručností. V