Blog image
18 decembra, 2017

Komunikačné techniky

Využívaním znalostí techník komunikácie môžete výrazne zlepšiť priebeh rokovania. Niekoho slovo "komunikačné techniky" priam desí." Ak je niečo technika, je

Blog image
11 decembra, 2017

Verbálna komunikácia

Verbálna komunikácia nejestvuje bez spojenia s neverbálnou komunikáciou. Samostatne existuje iba v písomnej forme a vo forme komunikácie s neživými

Blog image
20 novembra, 2017

Neverbálna komunikácia

Všetky spôsob neverbálnej komunikácie tvoria celok. Dopĺňajú sa. Nie je ich možné od seba oddeliť. Podľa odborníkov je najväčšia časť

Blog image
13 novembra, 2017

Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali

Blog image
30 októbra, 2017

Práca s poštou

Na stole sa vám nakopili dokumenty, denne s prichádzajúcou poštou pribúdajú nové. Viete, ako ich rozdeliť tak, aby ste odpovedali

Blog image
23 októbra, 2017

Plánovanie času

Plánovanie je prostriedkom na zvládanie situácií a pracovných úloh. Ale aj situácií, ktoré vyžadujú reaktívne, nielen proaktívne riešenia. Niektoré úlohy

Blog image
23 októbra, 2017

Tréningy

2Mnohí ľudia nevedia, aký je rozdiel medzi školením a tréningom. Zjednodušene sa dá povedať, že na školení nadobudnete nové znalosti,

Blog image
16 októbra, 2017

Dôležité a naliehavé

Rozdeľte si svoje pracovné úlohy podľa stupňa dôležitosti a naliehavosti. Namietate, že všetko je dôležité. A takmer všetko naliehavé. Čo