Blog image
november 6, 2017

Typológia osobnosti

Tréning typológia osobnosti je zameraný na spoznanie druhu osobnosti. Získate praktické skúsenosti, ako prispôsobovať jednanie v závislosti na tom, aký