Dôležité a naliehavé

Rozdeľte si svoje pracovné úlohy podľa stupňa dôležitosti a naliehavosti. Namietate, že všetko je dôležité. A takmer všetko naliehavé. Čo je dôležité pre vás a vašu prácu?

Predeľte si veľký papier na štyri kvadranty s názvami:

  • dôležité a naliehavé
  • dôležité a môže počkať
  • naliehavé a nedôležité
  • nedôležité a môže počkať.

Do týchto kvadrantov si napíšte všetky svoje úlohy. Zodpovedne, podľa vlastného presvedčenia a požiadaviek vášho zamestnávateľa. Máte? Z ktorého kvadrantu si vyberiete prvú úlohu, ktorú máte vykonať? Nepodľahnite ilúzii o dôležitých a súrnych pracovných úlohách. Aj keď je možno jednoduchšie vybaviť to, čo je menej dôležité a možno aj menej súrne, nie je to správne. Berie vám to čas na naozaj dôležitú prácu.

Najskôr pracujte na úlohách, ktoré sú dôležité a naliehavé. Aj keby vám vzali 90% pracovného času. Aj vykonáte to, do čoho sa vám veľmi nechce, ostatnú prácu zvládnete za veľmi krátky čas. A s ľahkým srdcom. No a úlohy, ktoré sú nedôležité a nenaliehavé, nerobte. Buď ich delegujte, alebo na ne zabudnite.

Tréning Time managment

Tréning Time managment je zameraný na zefektívnenie využitia času. Okrem znalostí sa na ňom účastníci naučia mnoho praktických zručností. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Podobné články

Komunikačné techniky

18 decembra, 2017

Verbálna komunikácia

11 decembra, 2017

Malý slovník reči tela

4 decembra, 2017

Neverbálna komunikácia

20 novembra, 2017

Komunikácia

13 novembra, 2017

Práca s poštou

30 októbra, 2017

Plánovanie času

23 októbra, 2017

Tréningy

23 októbra, 2017

Time management

9 októbra, 2017

Tréner

11 septembra, 2017