Komunikácia – zákopová vojna alebo údolie mieru?

courses teacher images

Eva Martinovičová

/
Lektor

Až 85% úspechu v každej oblasti závisí od Vašej komunikácie.

Ciele tréningu

 • Osvojiť si komunikačné zručnosti tak, aby ste zvládli aj náročný rozhovor.
 • Naučiť sa porozumieť reči tela.
 • Asertívne zvládať záťažové situácie pri komunikácii.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí potrebujú zvládnuť komunikáciu na vysokej úrovni.

Témy tréningu

 • S akým typom osobnosti komunikujem?
 • Ako správne pochopím reč tela a odhalím partnerove úmysly.
 • Verbálna komunikácia: máme dve uši a jedny ústa.
 • Komunikačné bariéry, predchádzanie nedorozumeniam pri komunikácii.
 • Transakčná analýza – dohoda win : win.
 • Reflexia: čo nevedomky odhalím a ako sa (ne)pozerám do nastaveného zrkadla.
 • Námietky: riešiť alebo prehliadať?
 • Dosiahnem svoje bez tlaku na okolie.
 • Empatia alebo vcítenie sa?
 • Vytváram vzťahy cez komunikáciu.
 • Pred manipuláciou sa dá brániť. Ako?
 • Svoje emócie zvládnem, už viem, ako.

Trvanie:  2 dni