Koučujúci manažér

courses teacher images

Mgr. Eva Martinovičová

/
Lektor

Investícia do koučovania Vám prinesie zaručené výsledky.

Ciele tréningu

Naučiť sa používať koučovací prístup v práci manažéra, aby  využíval potenciál členov tímu tak, aby tím pracoval efektívne a dosahoval stanovené ciele.
Posilniť sebavedomie manažéra a využiť holistický princíp riadenia a vedenia ľudí.

Témy

Líder a manažér
 • Ich úlohy a vplyv na tím
 • Rozdielne úlohy, ako ich efektívne prepojiť
Manažérska komunikácia s tímom a jeho členmi
 • Identifikácia tímových rolí členov tímu
 • Transakčná analýza, jej scenáre a úloha dospelého
Vedenie ľudí
 • Identifikácia kompetencií a motivácie členov tímu
 • Rozdielny prístup k vedeniu jednotlivcov s cieľom vytvorenia harmonického a efektívneho tímu
 • Štýly vedenia – kedy inštruktáž, kedy direktíva, kedy participácia a kedy delegovanie
 • Dva manažérske prístupy: Čo navrhuješ? a Rozhodol som
 • Využitie potenciálu členov tímu pri plnení krátkodobých a dlhodobých cieľov
 • Rozvoj jednotlivcov a tímu
Koučujúci manažér
 • Čo je koučing, v čom pomáha, kompetencie kouča
 • Čo je koučovací prístup
 • Manažér ako kouč a kouč ako manažér
 • Koučing v práci manažéra – kde, kedy a ako ho využívať
 • Úlohy manažéra: riadenie biznisu, vedenie ľudí, rozvoj členov tímu a celého tímu
 • Riziká koučujúceho manažéra – citlivé prepojenie manažérskej zodpovednosti za stanovovanie cieľov, dosahované výsledky a zodpovednosti koučujúceho manažéra za vedenie a rozvoj jednotlivcov a tímu
 • Koučing versus mentoring
Akčný plán
 • Kde, ako a kedy uplatním koučovací prístup v mojej práci

 

Metodika: 30% teória a 70% prax, cvičenia z reálnej praxe manažérov

Trvanie: 2 dni