Manažérska komunikácia

courses teacher images

Eva Martinovičová

/
Lektor

Od Vás závisí, aký máte úspešný tím.

Ciele tréningu

 • Cez sebapoznanie a poznanie iných naučiť sa nastaviť medziľudské komunikačné stratégie.
 • Naučiť sa viesť manažérske rozhovory tak, aby viedli k motivácii podriadených.
 • Posilniť istotu a presvedčivosť manažéra pri vedení tímu aj členov tímu.

Témy tréningu

 • Holistický manažér – človek, ktorý vedome ovplyvňuje okolie
 • Firemná kultúra
 • Kontrola a dôvera
 • Motivácia
 • 2 manažérske prístupy: Čo navrhuješ? a Rozhodol som
 • Spätná väzba: princíp OSCAR
 • Rozhovor s pochvalou
 • Rozhovor s účelom pokarhania – Pokarhanie ako pomoc pri hľadaní priestoru pre pochvalu.
 • Hodnotiace pohovory – alfa a omega manažérskeho rozhovoru
 • Obdobie zmeny – oznámenie nepríjemných rozhodnutí: Manažér ako posol zlých správ
 • Umenie povedať NIE
 • „Opica na pleci“ – preberanie zodpovednosti za svojich podriadených
 • Právo na omyl: Koľko správnych rozhodnutí spraví najlepší manažér?
 • Manažér ako líder a kouč: Koučujúci prístup v manažérskej komunikácii

Trvanie:  2 dni