Nakupujem a vyjednávam

courses teacher images

Eva Martinovičová

/
Lektor

Cieľom je nakúpiť najlepšie, nie najlacnejšie.

Ciele tréningu

 • Efektívne dospieť k obchodnej dohode vďaka porozumeniu samému sebe a obchodnému partnerovi.
 • Vyjednať najlepšie podmienky.
 • Jasná dohoda bez konfliktov.

Cieľová skupina

Pracovníci nákupných oddelení, nákupcovia, vyjednávači zmluvných podmienok, obchodníci, ktorí chcú poznať zručnosti nákupcov a tak lepšie predať.

Témy tréningu

 • Komunikácia – neverbálna a verbálna
 • Transakčná analýza – dohoda win : win
 • Aktívne počúvanie
 • Otázky a reflexia
 • Zvládanie námietok
 • Vyjednávanie – ako vyjednať najlepšie podmienky
 • Black list a White list dodávateľov)
 • Audit dodávateľov
 • Nákupné mantry
 • e-aukcie
 • Riešenie konfliktov
 • Návod na prípravu osobného akčného plánu
 • Akčný plán rozvoja – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi.

Trvanie:  2 dni