Som obchodník… Predávam?

courses teacher images

Eva Martinovičová

/
Lektor

Dobrý obchod uzavriete vtedy, keď sú spokojné obe strany.

Ciele tréningu

Naučiť sa viesť obchodné jednanie tak, aby dospelo k obchodnej dohode o predaji.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú lepšie predávať produkty, služby a samého seba. Obchodníci, obchodní zástupcovia, obchodní reprezentanti, medicínski reprezentanti, pracovníci obchodných oddelení, obchodní manažéri.

Témy tréningu

 • Základná typológia klientov
 • Komunikácia – neverbálna a verbálna
 • Transakčná analýza – dohoda win : win
 • Aktívne počúvanie
 • Umenie pýtať sa
 • Zvládanie námietok
 • Vlastnosti produktu, výhody produktu a osobné výhody produktu pre klienta
 • Definícia predajného procesu, jeho štruktúra, poznanie a využívanie všetkých jeho fáz
 • Základy plánovania času
 • Ako si dobre stanoviť ciele
 • Príprava osobného akčného plánu – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi

Trvanie:  2 dni