Telefonická komunikácia so zákazníkom

courses teacher images

Eva Martinovičová

/
Lektor

Telefón je skvelý pomocník, keď ho viete používať.

Ciele tréningu

 • Naučiť sa profesionálne komunikovať v telefonickom styku nielen so svojimi klientmi.
 • Vedieť riadiť telefonický rozhovor.
 • Vytvárať pozitívny dojem počas telefonického kontaktu, využívať prvky neverbálnej komunikácie, ktoré vám pomôžu zvládnuť aj ten najťažší telefonát.
 • Získať zručnosti pre efektívne vedenie hovoru.

Cieľová skupina

Pracovníci zákazníckych centier, telemarketingu, tí, pre ktorých je telefonovanie pracovnou náplňou. Všetci, ktorí potrebujú zvládnuť telefonickú komunikáciu na vysokej úrovni.

Témy tréningu

 • Základná typológia osobnosti
 • Neverbálna komunikácia počas telefonovania
 • Verbálna komunikácia a jej sila
 • Komunikačné bariéry, predchádzanie nedorozumeniam
 • Aktívne počúvanie, umenie klásť otázky, zvládnutie námietok
 • Asertívne techniky komunikácie
 • Zvládanie emócií a stresu počas telefonovania
 • Efektívne telefonovanie, časti telefonického rozhovoru
 • Špecifiká komunikácie cez telefón
 • Poznanie možných chýb pri telefonovaní a predchádzanie im
 • Dohovorenie si osobného stretnutia
 • Telefonický biznis
 • Konkrétne scenáre, ktoré vám pomôžu dosiahnuť to, čo potrebujete
 • Nácvik zručností

Trvanie:  2 dni