Asistentka – jeden z najdôležitejších ľudí vo firme

Ste jednou z najdôležitejších osôb vo firme.

Ciele tréningu

 • Osvojenie si efektívnej komunikácie. Naučiť sa zvládať stresové situácie a riešiť konflikty.
 • Naučiť sa plánovať čas, pripraviť porady, viesť telefonické rozhovory a pracovať s korešpondenciou.
 • Byť pravou rukou nadriadeného a dôstojne reprezentovať.

Cieľová skupina

Vedúci sekretariátu, office manažéri, asistentky. Všetci, ktorí chcú zvládnuť vedenie administratívy, firemnú kultúru a naučiť sa reprezentovať svoju spoločnosť.

Témy tréningu

 • Komunikácia (verbálna a neverbálna), komunikačné bariéry
 • Transakčná analýza
 • Aktívne počúvanie, zručnosť klásť otázky
 • Asertivita a jejpráva,  agresia, submisivita
 • Praktické riešenie problémových situácií v medziľudských vzťahoch a komunikácii
 • Riešenie konfliktov
 • Práca na sekretariáte: príprava a zápisy z porád, vedenie korešpondencie podľa noriem STN, organizácia pracovných ciest
 • Zásady telefonického kontaktu
 • Plánovanie času
 • Zvládanie  stresových situácií a riešenie konfliktov
 • Spoločenská a obchodná etiketa
 • Dress code a firemná kultúra

Trvanie:  2 dni

Miesto: Bratislava

Konečná cena: 290 €

 

Chcem sa objednať na tréning

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Podobné články