Konflikt? Nič vážne, viem ho ľahko vyriešiť

Konflikty je lepšie riešiť a nie sa im vyhýbať.

Ciele tréningu

Naučiť sa riešiť konflikty bez následkov. Osvojiť si zručnosť vyjednať tie najlepšie podmienky.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí pracujú s ľuďmi a chcú mať lepší pracovný aj súkromný život a vzťahy bez konfliktov a negatívnych emócií.

Témy tréningu

 • Komunikácia neverbálna a verbálna
 • Umenie počúvať a pýtať sa
 • 2 pozičné prístupy k vyjednávaniu
 • Spôsoby, ako dospieť k dohode.
 • Výhody spolupráce pri vyjednávaní
 • Príprava na vyjednávanie
 • 5 kľúčových postojov pri vyjednávaní.
 • Kompromis alebo dohoda?
 • Ako vznikajú konflikty
 • Riešenie konfliktov a postoje, ktoré zaujímame pri ich riešení
 • Použitie asertivity
 • Súperenie versus spolupráca

Trvanie:  2 dni

Miesto: Bratislava

Konečná cena: 290 €

Chcem sa objednať na tréning

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Podobné články