Kto som? A kto si ty?

Iba keď poznám seba, môžem spoznať iných.

Ciele tréningu

Spoznať sám seba. Odhadnutie a poznanie iných. Naučiť sa dobre komunikovať s rôznymi typmi ľudí. Zvládanie konfliktov.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú spoznať samého seba a dobre komunikovať s inými. Pracovníci obchodných a nákupných oddelení, reklamných agentúr a ľudia, pre ktorých je správny odhad partnerov dôležitý.

Témy tréningu

  • Sebapoznanie
  • Jungova typológia a archetypy
  • Farebná typológia
  • Rýchle rozpoznanie typu osobnosti
  • Komunikácia (neverbálna a verbálna) podľa typu
  • Transakčná analýza
  • Zvládanie a riešenie konfliktných situácií
  • Obrana pred manipuláciou

Trvanie:  2 dni

Miesto: Bratislava

Konečná cena: 190 €

 

Chcem sa objednať na tréning

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Podobné články