Už žiadna prokrastinácia. Som pánom času

Správne návyky sú základom úspešného života.

Ciele tréningu

Naučiť sa hospodáriť s časom tak, aby ste boli efektívnejší v práci a mali dostatočný priestor na súkromný život.

Cieľová skupina

Vedúci pracovníci, zamestnanci a samostatne pracujúci. Všetci, ktorí sa chcú naučiť byť pánom času.

Témy tréningu

 • Analýza pracovného dňa
 • Analýza voľného času
 • Odhalenie časových strát a hľadanie časových úspor
 • Rozlíšenie dôležitého a naliehavého
 • Stanovenie priorít
 • Time management štvrtej generácie
 • Plánovanie času
 • Život na tretiny
 • Práca s agendou a poštou
 • Stanovovanie cieľov a spôsob, ako ich dosiahnuť
 • Getting things done (GTD)
 • Zen to done (ZTD) – vytváranie pozitívnych návykov pre lepší život

Trvanie:  2 dni

Miesto: Bratislava

Konečná cena: 290 €

 

Chcem sa objednať na tréning

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Podobné články