Daniel Schmidt

NLP Master, NLP Kouč
  • +421 949 223 688
  • schmidt@edwell.sk

Informácie

  • NLP Kouč:
  • Záľuby:
  • Iné zameranie a kurzy:
  • 5 rokov
  • Vzdelávanie, čítanie, technológie, šport
  • Online marketing, tvorba vzdelávacích on-line kurzov, video, publikovanie

Volám sa Daniel Schmidt a od roku 2013 sa zaoberám Neurolingvistickým programovaním a koučingom. V súčastnosti som certifikovaný NLP kouč a NLP Master. NLP (neuroligvistecké programovanie) je súhrn praktických znalostí a nenáročných postupov sebazdokonaľovania, ktoré umožnia každému, kto si ich osvojí, chápať a meniť svoj život tak, aby maximálne využil svoj vlastný potenciál a tvorivo ho rozšíril o schopnosti a stratégie úspešných ľudí.

Aktívne sa zaoberám motiváciou k zmenám ako ku prirodzenej potrebe ľudí sa rozvýjať a viesť naplnený život. Venujem sa aj NLP technikám na odstaroňvoanie fóbií, strach a rôznych emočných vzorcov, ktoré ľuďom bránie v plnému využívaniu svojho potenciálu.

Som zakladateľ blogu SomPlynulý.SK, kde sa venujem pomoci ľuďom so zajakavosťou pomocou NLP techník a koučingu.