Jana Švarná

Lektorka, Balance Management
  • Telefón: +420 775 010 703
  • jana.svarna@talentcenter.cz

Informácie

  • Garant Talent Centra:
  • Lektorka a Mentorka:
  • HR Partner:
  • Záľuby:
  • 4 roky
  • 4 roky
  • 8 rokov
  • Metafyzická maľba, mexická kultúra a gastronómia

Jana Švarná je zakladateľkou Talent Centra a po osem-ročných skúsenostiach v headhuntingu a HR partnershipe v korporáciách, sa špecializuje na aktivovanie schopností klientov. Zameriava sa na kariérne poradenstvo, rozvojové programy, talent manažment a workshopy na rozvoj kvalít jednotlivcov a tímov . Prináša riadenú zmenu medzi ľudí a do firiem a poukazuje na stagnujúce, a nefunkčné postoje brzdiace rast a spokojnosť . Posledné roky sa venuje rozvoju silných stránok a prináša aj nový prístup k posilneniu kvalít jednotlivcov pomocou práce s psychologicko -umeleckou metódou „ Artspiration“ , ktorú sama doplnkovo vytvorila.

Absolvovala tréningy od certifikovaných Strengthsfinder koučov a je tiež certifikovanou licencovanou konzultantkou aplikácie „Balance Management“, zameriavajúcej sa na analýzu firemného prostredia, kultúry a spokojnosti zamestnancov. Pred klienta predstupuje v momente, keď je potrebné identifikovať prekážky a podporiť „znovurozhýbanie“ jednotlivca alebo jeho tímu. Rada hĺbkovo pracuje s jednotlivcami formou vedenia ich vnútornej sily. Pracovne pôsobí v Prahe, na Slovensku a priebežne v mexickom Cancune.