Zuzana Klaučová

Projektové riadenie
  • +421 918 122 900
  • klaucova@edwell.sk

Informácie

  • Projektový manažment:
  • Moje certifikácie:
  • Záľuby:
  • Iné zameranie a kurzy:
  • 4 roky
  • Prince2 Foundation, ISTQB Foundatio
  • Vzdelávanie, čítanie
  • E-mail marketing, FB marketing, BPM, strategický manažment v businesse

Mám bohaté skúsenosti v projektovom manažmente v korporátnych spoločnostiach orientovaných najmä na bankový sector. Vďaka jedinečnej kombinácii študijných odborov, ktoré som si volila (algoritmy a programovanie, pracovná psychológia, marketing) dokážem spájať tvrdý svet logiky s mäkkým svetom psychiky a nájsť drobné nuansy, ktoré podporia podnik.

Roky mapujem a nastavujem procesy v spoločnostiach. Toto spojenie vyúsťuje do skvelého mixu, ktorý je široko využiteľný najmä v biznis sfére.

Mojim životom sa prepletá šnúra podpory najmä malých podnikateľov (od rodinných zabehnutých firiem až po nastavovanie novovznikajúcich spoločností). Aby som ich dokázala podporovať v širšom merítku mám štátnice z marketingu a rovnako sa ďalej vzdelávam v nových spôsoboch reklamy (najmä e-mail marketing a FB reklama). Na to, aby spoločnosť správne fungovala je tiež potrebné zvoliť správne metodológie, ktoré podporujú široký okruh podnikateľkého spektra. Preto sa dlhodobo vzdelávam aj v tejto oblasti.

Všetky tieto skúsenosti a zručnosti vyúsťujú v jednej hlave, ktorá vám vie pomôcť od základného nastavenia spoločnosti, cez funčné mapovanie a nastavovanie procesov až po strategické riadenie spoločnosti.