Formy koučingu

O koučingu sa hovorí stále viac aj medzi slovenskými manažérmi. Mnohí z nich majú vlastné dobré skúsenosti a na základe prežitého a hlavne dosiahnutých cieľov odporúčajú koučing ďalej. Svojim kolegom a podriadeným. V niektorých spoločnostiach majú vrcholoví manažéri svojho osobného kouča už roky, vďaka tomu dosahujú viditeľne lepšie výsledky a prispôsobujú sa zmenám ľahšie. A práve o zmeny ide. O zmeny myslenia. Pretože nové riešenia pri starom myslení nenájdete.

Ak potrebuje nový vietor do svojich plachiet, čiže nové vízie, prispôsobiť sa zmene alebo riešiť určitý problém, či už pracovný alebo súkromný, koučing je určite dobrou voľbou. Stačí si vybrať toho správneho kouča pre vás. Pokiaľ nemáte vlastné skúsenosti s koučingom a nemáte žiadne referencie, stačí sa obrátiť na Slovenskú asociáciu koučov. V zozname koučov, ktorí sú členovia SAKO, si iste vyberiete.

Druhy koučingu

Gunther König rozlišuje tieto druhy koučingu:

  • koučing pre jednotlivcov (individuálny)
  • koučing pre viac osôb (skupinový, alebo tímový)
  • ďalšie vzdelávanie v koučingu.

Podobné články