Individuálny koučing

Koučovať zamestnancov môže buď externý alebo interný kouč. Výhodou externého kouča je jeho objektivita, nie je expertom v pracovnej oblasti koučovaného, nepozná dôverne spoločnosť, ktorej zamestnanca koučuje. Je expertom na koučing. Na koučovacích stretnutiach sa venuje iba pomoci hľadať riešenia a venuje úplnú pozornosť človeku. Popri pracovnom – biznis koučingu pomôže vyriešiť aj problémy v súkromnou živote, zlepšiť vzťahy a život koučovanému, čo sa pozitívne odrazí v jeho práci.

Interný kouč je zvyčajne manažér, nadriadený alebo kolega koučovaného. Málokedy sa mu podarí riešiť iba problémy zamestnanca, zvyčajne stretnutia skĺznu do mentoringu alebo konzultácie. Čo nemusí byť na škodu, pretože niekedy usmernenie a rada prinesú viac ako sústredenie na vyriešenie danej situácie. Najmä vtedy, keď koučuje človeka, ktorého kompetencie nedosahujú požadovanú úroveň a pomohol by mu viac tréning na zvládnutie jednotlivých zručností. Ďalšou nevýhodou je to, že koučovaný príliš rešpektuje kouča ako svojho nadriadeného a jeho osobné problémy, ktoré ho brzdia, zostávajú ukryté. Niekedy koučovaný nevysloví riešenie, pretože nie je v súlade s požiadavkami jeho nadriadeného alebo zamestnávateľa.

Výhodou interného kouča – manažéra je, že má zvládnuté princípy koučingu a používa koučujúci prístup ku svojim podriadeným. Tým ich vedie k samostatnosti a zodpovednosti za zverené úlohy a dosiahnutie ich cieľov. Už aj na Slovensku sú spoločnosti, v ktorých je koučovací prístup ku podriadeným, kolegom na rovnakej úrovni riadenia alebo nadriadeným integrovaný do firemnej kultúry. Netreba podotýkať, že sú to práve spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojich oblastiach.

Podobné články