Jazykové kurzy

Zamestnancom, ktorí potrebujú pri výkone svojej práce cudzí jazyk, zvyčajne zamestnávateľ umožní navštevovať jazykový kurz. Niekedy zabezpečí výuku priamo v kancelárii a lektor príde za vami. Inokedy vám dá takpovediac voľnú ruku na výber jazykovej školy alebo vlastného lektora. Oba spôsoby majú svoje pozitíva aj negatíva.

Vzdelávanie na pracovisku

Výhod lekcií cudzieho jazyka v vás v kancelárii je niekoľko:

  • lektor príde za vami – nemusíte sa presúvať na iné miesto
  • zvyčajne absolvujete hodinu počas vášho pracovného času – neinvestujete svoj voľný čas
  • lektor je zvyčajne flexibilný – prispôsobí sa vašim časovým požiadavkám
  • výuka prebieha zvyčajne „one to one – môžete navrhnúť témy, ktoré vás zaujímajú a ktoré riešite v práci (prezentácia výsledkov zahraničnému šéfovi, strategický biznis plán…)

Nevýhody štúdia v kancelárii:

stále zostávate na svojom pracovisku – nedokážete eliminovať vyrušenia (telefonáty, otváranie dverí kancelárie, čakajúce pracovné povinnosti)

flexibilita lektora zvádza k nedôslednosti – vždy sa nájdu dôležitejšie pracovné úlohy, ako hodina angličtiny či nemčiny. Nakoniec zistíte, že ste sa s lektorom nestretli možno aj dva mesiace. Aká je efektivita takého štúdia?

Jazykové školy a jazykové kurzy

V prípade rozhodnutia navštevovať jazykový kurz alebo sa stať žiakom jazykovej školy, je niekedy ťažké vybrať si niektorú konkrétnu. Vo všetkých väčších mestách je veľa možností jazykového štúdia. Okrem jazykovej školy, ktorá je štátna alebo takpovediac pridružená k existujúcemu vzdelávaciemu ústavu, máte možnosť z výberu privátnych inštitúcií. Alebo si môžete najať súkromného učiteľa. Záleží iba na vás. A pokiaľ vám výučbu uhrádza zamestnávateľ, tak aj na ňom.

Finančná participácia

Sú spoločnosti, ktoré uhrádzajú svojim zamestnancom výučbu cudzích jazykov v plnej výške. Je to iba vecou možností a dohody medzi zamestnávateľom a vami. Niektoré spoločnosti uhradia iba časť jazykového kurzu alebo školného. No vždy vyžadujú potvrdenie o účasti na kurze. Stanovia minimálny počet hodín, ktoré musíte absolvovať, pretože inak vám školné nepreplatia. Pokiaľ zamestnávateľ uhrádza výučbu cudzích jazykov, má právo od vás požadovať potvrdenie o výsledku skúšky, ktorá vás oprávňuje na postup do vyššieho ročníka alebo levelu.

Podobné články

Vzdelávanie

september 18, 2017

Type a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *