Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali efektívne aj s problémovými klientmi a ľuďmi. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Z obsahu tréningu vyberáme niektoré myšlienky

Komunikácia je každá interakcia v prítomnosti iného človeka. Všetko, čo hovoríme, čo robíme, aj spôsob, akým to robíme a hovoríme. Je nemožné nekomunikovať. Aj mlčanie je formou komunikácie. Stačí vyjsť zo svojho bytu. Na ceste do práce komunikujete so susedmi, pri príchode do práce komunikujete už tým, že v nej ste. Nemusí ísť práve o slová a vety. Váš postoj je tiež formou komunikácie.

Slovo komunikácia má pôvod v latinčine. Je to výmena informácií medzi dvoma a viacerými ľuďmi. Informácie nielen vysielame, ale zároveň aj prijímame. Viete, čo hovoríte ostatným aj bez slov? Keď si všimnete svojich kolegov v práci, nemusia vám povedať ani jedno slovo. Vidíte na ich postoji, gestách a mimike, aký majú dnes deň.

Komunikujeme neustále. Slovami, gestami, tým, akým spôsobom zaberáme priestor. Na mimike kolegov vidíte, či sú v pohode, ako sa vyspali, či majú starosti, či ich čaká náročný deň. Keď počujete intenzitu, tón a zafarbenie ich hlasu, je vám jasné, či sú rozčúlení alebo majú dobrú náladu.

Dovoľte mi jeden citát André Mauroisa: „Komunikácia je ako stavba, na ktorej pracujú všetci spoločne. Ten, kto hovorí, musí svoje slová voliť s ohľadom na celkovú informáciu, podobne, ako keď murár vkladá do celku stavby svoje tehly.“

Podobné články

Komunikačné techniky

december 18, 2017

Verbálna komunikácia

december 11, 2017

Neverbálna komunikácia

november 20, 2017

Práca s poštou

október 30, 2017

Plánovanie času

október 23, 2017

Tréningy

október 23, 2017

Dôležité a naliehavé

október 16, 2017

Time management

október 9, 2017

Tréner

september 11, 2017