Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali efektívne aj s problémovými klientmi a ľuďmi. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Z obsahu tréningu vyberáme niektoré myšlienky

Komunikácia je každá interakcia v prítomnosti iného človeka. Všetko, čo hovoríme, čo robíme, aj spôsob, akým to robíme a hovoríme. Je nemožné nekomunikovať. Aj mlčanie je formou komunikácie. Stačí vyjsť zo svojho bytu. Na ceste do práce komunikujete so susedmi, pri príchode do práce komunikujete už tým, že v nej ste. Nemusí ísť práve o slová a vety. Váš postoj je tiež formou komunikácie.

Slovo komunikácia má pôvod v latinčine. Je to výmena informácií medzi dvoma a viacerými ľuďmi. Informácie nielen vysielame, ale zároveň aj prijímame. Viete, čo hovoríte ostatným aj bez slov? Keď si všimnete svojich kolegov v práci, nemusia vám povedať ani jedno slovo. Vidíte na ich postoji, gestách a mimike, aký majú dnes deň.

Komunikujeme neustále. Slovami, gestami, tým, akým spôsobom zaberáme priestor. Na mimike kolegov vidíte, či sú v pohode, ako sa vyspali, či majú starosti, či ich čaká náročný deň. Keď počujete intenzitu, tón a zafarbenie ich hlasu, je vám jasné, či sú rozčúlení alebo majú dobrú náladu.

Dovoľte mi jeden citát André Mauroisa: „Komunikácia je ako stavba, na ktorej pracujú všetci spoločne. Ten, kto hovorí, musí svoje slová voliť s ohľadom na celkovú informáciu, podobne, ako keď murár vkladá do celku stavby svoje tehly.“

Podobné články

Komunikačné techniky

18 decembra, 2017

Verbálna komunikácia

11 decembra, 2017

Malý slovník reči tela

4 decembra, 2017

Neverbálna komunikácia

20 novembra, 2017

Práca s poštou

30 októbra, 2017

Plánovanie času

23 októbra, 2017

Tréningy

23 októbra, 2017

Dôležité a naliehavé

16 októbra, 2017

Time management

9 októbra, 2017

Tréner

11 septembra, 2017