Komunikačné techniky

Využívaním znalostí techník komunikácie môžete výrazne zlepšiť priebeh rokovania. Niekoho slovo „komunikačné techniky“ priam desí.“ Ak je niečo technika, je to manipulácia“. Áno, znalosť techník komunikácie sa dá využiť, aj zneužiť. My budeme uvažovať o tom, ako môžeme pomocou využitia znalostí komunikácie zlepšiť dorozumievanie. Ako pomocou týchto znalostí spríjemniť vzťahy na pracovisku. Ako ponúknuť klientovi to, čo ho zaujíma a nemárniť čas debatovaním o veciach, ktoré ho nezaujímajú. Asi najdôležitejším návykom je:

Umenie klásť otázky

Na to, aby ste sa v komunikácii dozvedeli to, čo chcete, musíte vedieť klásť správne otázky. Otázky vždy znamenajú záujem. O druhého človeka, o jeho názory, skúsenosti. O danú tému. Práve otázky posúvajú komunikáciu dopredu. Otázkou vyjadrujete nielen záujem, ale aj overujete pochopenie toho, čo ste práve počuli. A vďaka otázkam sa z monológu stáva dialóg. Dialógom vzbudzujete u vášho partnera dôveru. Kto sa vie pýtať, má dialóg pod kontrolou a pevne v rukách.

Umenie počúvať – aktívne počúvanie

Počutie a aktívne počúvanie sú dva rozdielne procesy. Vďaka aktívnemu počúvaniu vzbudíte u druhého dôveru a získate viac informácií. A predídete nepochopeniu hovoreného. Nebojte sa zopakovať dôležitú vetu, ktorú ste práve počuli. Váš spoločník bude vidieť, že naozaj počúvate a chápete to, čo vám hovorí. Prikývnite hlavou na znak súhlasu, že rozumiete. Povedzte slovíčko aha, chápem. A opýtajte sa, či ste správne rozumeli tomu, čo hovorí. Overíte svoje pochopenie.

Asertívne schopnosti

Ste zodpovední za svoje vlastné jednanie. Vy sami rozhodujete o tom, čo chcete povedať a dosiahnuť. Počúvajte druhých, pýtajte sa ich na ich názor – majú právo ho vyjadriť. Zaujímajte sa o to, čo chcú, čo cítia a aké zastávajú postoje. Hľadajte prijateľné riešenia pre obe strany. A správajte sa presne tak, ako chcete a očakávate, že sa budú správať k vám.

Tréning: Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali efektívne aj s problémovými klientmi a ľuďmi. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Podobné články

Verbálna komunikácia

11 decembra, 2017

Malý slovník reči tela

4 decembra, 2017

Neverbálna komunikácia

20 novembra, 2017

Komunikácia

13 novembra, 2017

Práca s poštou

30 októbra, 2017

Plánovanie času

23 októbra, 2017

Tréningy

23 októbra, 2017

Dôležité a naliehavé

16 októbra, 2017

Time management

9 októbra, 2017

Tréner

11 septembra, 2017