Komunikačné techniky

Využívaním znalostí techník komunikácie môžete výrazne zlepšiť priebeh rokovania. Niekoho slovo „komunikačné techniky“ priam desí.“ Ak je niečo technika, je to manipulácia“. Áno, znalosť techník komunikácie sa dá využiť, aj zneužiť. My budeme uvažovať o tom, ako môžeme pomocou využitia znalostí komunikácie zlepšiť dorozumievanie. Ako pomocou týchto znalostí spríjemniť vzťahy na pracovisku. Ako ponúknuť klientovi to, čo ho zaujíma a nemárniť čas debatovaním o veciach, ktoré ho nezaujímajú. Asi najdôležitejším návykom je:

Umenie klásť otázky

Na to, aby ste sa v komunikácii dozvedeli to, čo chcete, musíte vedieť klásť správne otázky. Otázky vždy znamenajú záujem. O druhého človeka, o jeho názory, skúsenosti. O danú tému. Práve otázky posúvajú komunikáciu dopredu. Otázkou vyjadrujete nielen záujem, ale aj overujete pochopenie toho, čo ste práve počuli. A vďaka otázkam sa z monológu stáva dialóg. Dialógom vzbudzujete u vášho partnera dôveru. Kto sa vie pýtať, má dialóg pod kontrolou a pevne v rukách.

Umenie počúvať – aktívne počúvanie

Počutie a aktívne počúvanie sú dva rozdielne procesy. Vďaka aktívnemu počúvaniu vzbudíte u druhého dôveru a získate viac informácií. A predídete nepochopeniu hovoreného. Nebojte sa zopakovať dôležitú vetu, ktorú ste práve počuli. Váš spoločník bude vidieť, že naozaj počúvate a chápete to, čo vám hovorí. Prikývnite hlavou na znak súhlasu, že rozumiete. Povedzte slovíčko aha, chápem. A opýtajte sa, či ste správne rozumeli tomu, čo hovorí. Overíte svoje pochopenie.

Asertívne schopnosti

Ste zodpovední za svoje vlastné jednanie. Vy sami rozhodujete o tom, čo chcete povedať a dosiahnuť. Počúvajte druhých, pýtajte sa ich na ich názor – majú právo ho vyjadriť. Zaujímajte sa o to, čo chcú, čo cítia a aké zastávajú postoje. Hľadajte prijateľné riešenia pre obe strany. A správajte sa presne tak, ako chcete a očakávate, že sa budú správať k vám.

Tréning: Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali efektívne aj s problémovými klientmi a ľuďmi. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Podobné články

Verbálna komunikácia

december 11, 2017

Neverbálna komunikácia

november 20, 2017

Komunikácia

november 13, 2017

Práca s poštou

október 30, 2017

Plánovanie času

október 23, 2017

Tréningy

október 23, 2017

Dôležité a naliehavé

október 16, 2017

Time management

október 9, 2017

Tréner

september 11, 2017

Type a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *