Kouč

Úlohou kouča je rozvíjať koučovaného vo všetkých princípoch. Kouč pomáha uvoľňovať vlastný potenciál v každom z nás. Je orientovaný na budúcnosť. Pri prvom kontakte – raporte – sa musia kouč a koučovaný zladiť. Spolu sa dohodnú, na čom budú spolu pracovať, ktorej oblasti sa budú venovať. Stanovia si cieľ (alebo ciele), a cesty k stanovenému cieľu. Základom je obojstranná dôvera. Kouč a koučovaný si musia takpovediac voňať.

Biznis koučing

Pri biznis koučingu je to viac-menej jasné. Koučovaný cíti potrebu rozvíjať sa hlavne v pracovnej oblasti. Zvyčajne potrebuje zvýšiť svoj pracovný výkon a dosiahnuť väčšiu efektivitu práce. Niekedy sa potrebuje naučiť lepšie pracovať s časom. Inokedy má pred sebou náročné pracovné úlohy. Možno postúpil na firemnom rebríčku, možno dostal viesť nový tím. Alebo potrebuje nový pohľad na pracovnú problematiku.

Life koučing (osobný koučing)

Life koučing sa zameriava hlavne na súkromný život koučovaného. Kouč pomáha prehodnotiť naše životné hodnoty, určiť životné priority. Častokrát vyhľadajú life kouča ľudia, ktorí zažili v živote zásadnú zmenu. Zmenili prácu, rozviedli sa alebo sa rozišli so svojim partnerom. Rodinu postihla tragédia – smrť alebo tragická udalosť. Nie vždy sa vieme s takýmito situáciami vyrovnať rýchlo a bez problémov. Životom sa prehnal uragán, potrebujeme napraviť škody. Stratili sme svoj stred, životné hodnoty sa zrúcali, priority určiť nevieme. Málokedy to ide bez odbornej pomoci.

Úloha kouča

Koučing je orientovaný na budúcnosť. Kouč zameriava pozornosť klienta na to, čo chce koučovaný dosiahnuť. Je takpovediac jeho sprievodcom k vytýčenému cieľu. Musí byť empatický a trpezlivý. Musí vedieť nielen klásť správne otázky, ale aj aktívne počúvať. Necháva koučovanému priestor na to, aby sám našiel odpovede na svoje otázky, aby sám nachádzal viaceré riešenia. Zásadne klientovi neradí, nepodsúva mu svoje názory a návrhy na riešenie. Kouč nemusí byť odborník v každej problematike, musí profesionálne zvládať svoju úlohu. Pre kouča to znamená neustály osobný rozvoj. Kouč narába s realitou. Nie s tým, čo je a čo nie je správne. Kouč má zodpovednosť voči klientovi. Zodpovednosť za posun a rozvoj koučovaného má klient sám.

Ako si vybrať kouča

Ak sa rozhodnete pre biznis alebo life koučing, je vhodné osloviť svojich známych alebo kolegu zodpovedného za váš rozvoj v práci. Pokiaľ s koučingom nemajú vlastné skúsenosti, odporúčam webovú stránku Slovenskej asociácie koučov (SAKO) www.koucovia.sk. Nájdete tam zoznam registrovaných koučov. Keď si vyberiete z tohto zoznamu, máte záruku, že vás bude koučovať skutočný kouč, nie človek, ktorý možno kedysi absolvoval školenie o koučingu.

Podobné články