Koučing samého seba – bariéry v dosahovaní cieľov

Darí sa vám dosahovať svoje ciele? Aké máte na vašej ceste k nim prekážky? Buďte k sebe úprimní, keď si budete odpovedať na otázku, prečo ešte nie ste v cieli. Som presvedčená, že vás napadnú samé „objektívne“ príčiny. Budete si hovoriť:

 • Mám málo času.
 • Práca mi zaberá celý deň.
 • Nemám podporu. Nechápe ma môj partner, šéf, kolegovia, priatelia, pes, rybičky…
 • Nemám dostatok informácií.
 • Nemôžem si dovoliť investície.
 • Teraz sa musím venovať niečomu inému.

Naozaj sú to objektívne dôvody? Alebo iba výhovorky? Ak si myslíte, že sú to objektívne dôvody, spoliehate sa pri dosahovaní svojich cieľov na okolie a čerpáte z vonkajších zdrojov. A externé zdroje čohokoľvek vždy fungujú iba krátkodobo. Pokiaľ budete k sebe úprimní, jasne pomenujete dôvody, ktoré vás brzdia. Sú to vaše vnútorné bariéry. Nebojte sa priznať sám sebe:

 • Som lenivý.
 • Chýba mi trpezlivosť.
 • Nemám sebadisciplínu.
 • Nemám jasne stanovený dlhodobý a krátkodobé ciele.
 • Nemám naplánovanú cestu k cieľu.
 • Nemám stanovené míľniky.
 • Nezapisujem si to, čo ma posúva k úspechu a čo ma brzdí na mojej trase.
 • Mám strach ísť za svojim cieľom.

Práve tieto prekážky alebo vnútorné bariéry môžete ovplyvniť sami. Je to práve to, čo je iba vo vašich rukách. Ak naozaj chcete, tieto prekážky dokážete odstrániť. Nepresviedčam vás, že to ide ľahko a zo dňa na deň, ale dá sa to. Je to iba na vás. Práve pri odstraňovaní vašich bariér vám pomôže kouč. Investujte do life koučingu a posaďte sa oproti vášmu koučovi. Alebo koučujte sami seba. Máte v sebe dostatok vnútorných zdrojov na to, aby ste tieto prekážky odstránili.

Podobné články