Koučing vlastnej kariéry

Na stredných školách pracovali poradcovia, ktorí nám mohli pomôcť správne si vybrať budúcu prácu a rozhodnúť sa pre zameranie vysokoškolského štúdia. Boli to svojim spôsobom koučovia, ktorí vedeli odhadnúť náš potenciál. Na základe nášho prospechu v jednotlivých vyučovacích predmetoch nám vedeli povedať, ktorá vysoká škola by bola pre nás najvhodnejšia. Ovplyvňovali naše životy. Podľa svojho najlepšieho vedomia a skúseností. V ranej mladosti sa málokedy vieme správne rozhodnúť.

No čo v dospelosti? Ste si istý, že váš pracovný smer je správny? Alebo si občas pomyslíte, že v inej profesii by ste boli úspešnejší a spokojnejší? Keď sa v tejto situácii rozhodnete pre koučing, môžete sa ľahko dostať k práci, ktorá vás bude baviť. Vždy sa dá naštartovať nová kariéra. Kouč vám pomôže rozhodnúť sa. Ako koučovaný si budete vedieť naplánovať svoju pracovnú kariéru. Odídete zo zamestnania, ktoré vás nebaví a nájdete si prácu, ktorá vás bude plne uspokojovať.

Povýšili vás? Iste ste rád. Možno zároveň pochybujete, že novú prácu zvládnete. Možno máte pocit, že vám obuli priveľké topánky, ktoré vám nedovolia spraviť rýchle kroky. Viete o svojich silných stránkach? A viete, ako ich využiť na novej pozícii? Kouč vás usmerní. Dosiahne, že prestanete o sebe pochybovať. A počas koučingu uvoľníte svoj vlastný potenciál tak, aby ste svoje najsilnejšie stránky využili. Rovnako je to aj pri preložení na inú prácu, ktorú ste doposiaľ nevykonávali. Koučovanie vás rýchle zorientuje v danej problematike tak, by ste boli čo nejefektívnejší.

Ak ste stratili z rôznych dôvodov svoje zamestnanie, vďaka koučovi rozviniete svoje pozitíva a rýchle si nájdete novú prácu. Uplatníte sa ako cenný zamestnanec v inej spoločnosti.

Podobné články