Koučing

Denne sa v živote stretávate so situáciami, ktorých riešenie sa zdá byť ťažké, takmer nemožné. Skúšate si pomôcť sami, žiadate o radu priateľov a známych. Niekedy stačí iný pohľad, inokedy váš nadhľad. No poradenstvo je zložitý proces. Poradenskí psychológovia prechádzajú dlhým výcvikom a majú roky praxe. Majú vaši priatelia, s ktorými sa radíte potrebnú kvalifikáciu? Napokon, rada je rada a čo sa osvedčilo im, nemusí sa osvedčiť vám.

Koučing vám naozaj pomôže zmeniť váš život. Pretože sa vďaka koučovi naučíte mať svoj život pod kontrolou a mať ho vo svojich rukách. Počas koučovacieho procesu objavíte vlastný potenciál, vlastnú silu a odvahu na zmeny. Žijeme v prostredí neustálych zmien, prispôsobiť sa im je stále náročnejšie. Práve koučing vám podáva pomocnú ruku.

V čom Vám koučing pomôže?

Biznis koučing
 • Ste manažér?
 • Vediete svoj tím alebo projekt?
 • Potrebujete nové nápady, viac energie, sebaistoty?
 • Koučujete svojich podriadených?
 • Máte svojho kouča, ktorý vám pri tímovom koučingu pomôže?
 • Dostali ste novú pracovnú príležitosť?
 • Kladú na vás vaši nadriadení stále väčšie požiadavky?
 • Potrebujete byť efektívnejší?
 • Vediete nový tím?
 • Potrebujete svojich kolegov motivovať k vyššiemu pracovnému nasadeniu?

So zodpovednosťou môže prísť aj neistota, ako zvládnete nové pracovné úlohy.

Ponúkame vám profesionálny biznis koučing vo vašom pracovnom prostredí.

Cena: 150 – 250 € za hodinu

Cena je individuálna a závisí od počtu koučovaných pracovníkov jednej spoločnosti, od náročnosti riešených tém a dĺžky koučovacieho procesu.

Life koučing
 • Chcete byť sebaistí a sebavedomí?
 • Chcete zvládnuť životné situácie tak, aby ste boli spokojní?
 • Potrebujete si stanoviť svoje ciele a cestu k nim tak, aby ste dosiahli to, čo chcete?
 • Túžite po úspechu?
 • Máte narušené vzťahy vo svojom okolí?
 • Ste po traumatickom rozchode alebo rozvode a neviete, ako žiť bez vášho bývalého partnera?
 • Prekonávate smútok zo straty blízkeho človeka?
 • Žijete v partnerskom vzťahu a prežívate vzťahovú krízu?
 • Myslíte, že rozvod alebo rozchod je jediné riešenie?
 • Viazne vaša komunikácia v rodine?
 • Ťažko nachádzate spoločnú reč so svojimi partnermi, deťmi alebo priateľmi?

Ponúkame vám profesionálny life koučing (životný koučing).

Cena: 80 – 120 € za hodinu

Cena je individuálna a závisí od náročnosti riešených tém a dĺžky koučovacieho procesu. Na vyriešenie niektorých tém postačia dve až tri hodiny koučingu.

Mohlo by Vás zaujímať

Čo je koučing

Koučing je forma rozvoja, v rámci ktorej osoba, ktorá sa nazýva tréner, alebo kouč, podporuje klienta pri dosahovaní špecifického osobného alebo profesionálneho cieľa poskytovaním otázok tak, aby koučovaný našiel svoje vlastné otázky na svoje problémy.

„Koučing generuje a zároveň vyžaduje oveľa pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu.“  – Sir John Whitmore

Ako prebieha koučing?

Ide o individuálne alebo skupinové stretnutia, kde prebieha koučovací rozhovor kouča s klientom. Rozhovory sú dôverné a nakoľko zasahujú do súkromia koučovaného, ten súhlasom rozhoduje o témach a priebehu vývoja rozhovoru.

Počas koučovacieho stretnutia vám kouč pomáha nájsť odpovede na váš problém. Každý problém je príležitosť, aby sme sa niečo nové naučili, zvládli a posunuli sa ďalej. Kouč vás počúva, dáva vám otázky a sprevádza vás tak, aby ste objavili vlastné vnútorné zdroje a našli riešenie, ktoré je pre vás najlepšie.

Objednajte sa

Súhlasím so spracovaním osobných údajov