Kto je kouč

Ak niekto vysloví slovo kouč, predstavíme si človeka, ktorý vedie športovca alebo športový tím. Neriadi ľudí, vedie ich. Je rozdiel v riadení a vedení. Poznáme to z práce. Keď máme nadriadeného, ktorý nás iba riadi, nie sme spokojní. Naša práca vyzerá ako vykonávanie príkazov. Máme radšej šéfa, ktorý nás vedie. A zároveň motivuje. Je zároveň našim koučom. Záleží mu nielen na splnení pracovných úloh. Záleží mu na nás ako na ľuďoch. Snaží sa nás motivovať k vyššej efektivite práce. Je to tak aj v športe. Športový kouč svojho koučovaného vedie a motivuje k vysokým výkonom. Dosiahne, aby koučovaný vysoké výkony podávať chcel. Kouč nie je ten, kto vydáva príkazy. Kouč povzbudí slovami: máš na to, dokážeš to. Podobne je to aj práci a v živote. Keď máme svojho kouča, vieme nájsť potenciál v sebe.

Koučing nie je magické slovo. Kouč nie je čarodejník, ktorý vám nahliadne do hlavy, mávne čarovným prútikom a vaše starosti sú preč. Kouč vám nedá rady, ako vyriešiť vaše problémy. Nie je expertom na váš život. Kouč je expertom na to, aby uvoľnil váš vlastný potenciál. Riadime svoj život. Riešenia máme v svojej hlave. Iba sú hlboko ukryté v našej nevedomej mysli. Nevieme sa k nim dostať. A práve tu je úloha kouča. Pomôcť vám, aby ste svoje riešenia vedeli presunúť do vedomej mysle a vedeli ich pomenovať. Koučovací proces vyzerá veľmi jednoducho. Kouč vás vedie premyslenými a dobre formulovanými otázkami k tomu, aby ste tie správne riešenia našli a pomenovali sami.

Koučovanie nie je nič tajomné. Je to súbor techník, ktoré dobrý kouč ovláda na to, aby koučovanému otvoril oči a myseľ. V koučovacom procese sa naučíte, ako riadiť svoj život, svoje aktivity, stanovíte si životné priority a ciele. Koučing je o spôsobe života. Toho vášho.

Podobné články