Neverbálna komunikácia

Všetky spôsob neverbálnej komunikácie tvoria celok. Dopĺňajú sa. Nie je ich možné od seba oddeliť. Podľa odborníkov je najväčšia časť našej komunikácie s okolím práve mimoslovná, neverbálna. Reagujeme na veľa neverbálnych podnetov. Reagujeme na postoje, výrazy tváre, pohľady, gestá, mimiku, tón hlasu. Ako na vás pôsobí gesto vodiča auta za vami, ktorému ste na chvíľu spomalili rýchlosť? Nechá vás ľahostajným? Alebo naň aspoň v duchu zareagujete? Nielen slovne, stačí váš pohľad alebo pohyb. Pritom od nášho postoja, podania ruky, úsmevu, tónu hlasu, až po náš vzhľad závisí reakcia okolia. Práve vďaka týmto prejavom, aj keď nevedomým, dávame svojmu okoliu najavo, kto sme a akí sme.

Neverbálnej komunikácia sa nemôžeme vyhnúť. Primárne vyjadruje naše pocity. Ťažšie sa ovláda vôľou. Môže pôsobiť dvojzmyselne. Niektoré prejavy neverbálneho správania je závislé na kultúre ľudí, na výchove, vzdelaní a sociálnej skupine, v ktorej sa pohybujeme.

Druhy neverbálnej komunikácie

  • Fyzický postoj
  • Pohľad – reč očí
  • Výrazy tváre
  • Pohyby tela
  • Gestikulácia
  • Dotyky
  • Približovanie sa a odďalovanie
  • Úprava vonkajšieho vzhľadu
  • Tón hlasu, jeho modulácia a inzenzita.

Neverbálnu komunikáciu vnímame zmyslami. Myslím, že netreba zdôrazňovať, že jedným z našich zmyslov je čuch. Aj telesný pach nám o našom partnerovi v komunikácii prezradí veľa. Minimálne to, akú má osobnú hygienu, stravovacie návyky a či včera strávil večer v pohostinstve 4. cenovej skupiny.

Neverbálna komunikácia sa nedá celkom ovládnuť. Ťažšie sa ovláda vôľou. Ale je pozitívne, že je to tiež zručnosť, teda sa dá naučiť, ako zvládať svoje postoje, gestikuláciu a mimiku.

Viete, aký podiel má neverbálna komunikácia na prvom dojme, ktorý spravíte? Odhaduje sa až na 95 percent. Iba 5 percent vášho prvého dojmu tvorí obsah toho, čo poviete. A prvý dojem je to, čo si z vás ľudia zapamätajú. A posledné, čo zabudnú.

Tréning: Komunikácia

Tréning komunikácia je zameraný na získanie komunikačných zručností. Naučíte sa a natrénujete si mnohé techniky, ktoré umožnia, aby ste jednali efektívne aj s problémovými klientmi a ľuďmi. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Podobné články

Komunikačné techniky

18 decembra, 2017

Verbálna komunikácia

11 decembra, 2017

Malý slovník reči tela

4 decembra, 2017

Komunikácia

13 novembra, 2017

Práca s poštou

30 októbra, 2017

Plánovanie času

23 októbra, 2017

Tréningy

23 októbra, 2017

Dôležité a naliehavé

16 októbra, 2017

Time management

9 októbra, 2017

Tréner

11 septembra, 2017