Práca s poštou

Na stole sa vám nakopili dokumenty, denne s prichádzajúcou poštou pribúdajú nové. Viete, ako ich rozdeliť tak, aby ste odpovedali na požiadavky, ktoré sa na vás nakopili? Spravte si na stole päť kôpok.

  • na prvú kôpku položte všetky dokumenty, ktoré vyžadujú akciu.
  • na druhú kôpku položte dokumenty, ktoré potrebujete archivovať a uložiť.
  • na tretiu kôpku idú dokumenty, ktoré posuniete niekomu inému – asistentka, kolega, nadriadený.
  • na štvrtú kôpku pôjde všetko, čo patrí nekompromisne do koša.
  • na piatu kôpku dajte dokumenty, ktoré musíte riešiť.

Tejto metóde sa hovorí AUTOR:

  • A – akcia
  • U – uložiť
  • T – transportovať inam
  • O – odstrániť
  • R – riešiť

S mailovou poštou môžete pracovať rovnako. Vytvorte si vo svojej schránke súbory podľa tejto metódy. Jednoduché, však? A ušetríte veľa času na vykonávanie dôležitých úloh.

Tréning Time managment

Tréning Time managment je zameraný na zefektívnenie využitia času. Okrem znalostí sa na ňom účastníci naučia mnoho praktických zručností. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Podobné články

Komunikačné techniky

18 decembra, 2017

Verbálna komunikácia

11 decembra, 2017

Malý slovník reči tela

4 decembra, 2017

Neverbálna komunikácia

20 novembra, 2017

Komunikácia

13 novembra, 2017

Plánovanie času

23 októbra, 2017

Tréningy

23 októbra, 2017

Dôležité a naliehavé

16 októbra, 2017

Time management

9 októbra, 2017

Tréner

11 septembra, 2017