Práca s poštou

Na stole sa vám nakopili dokumenty, denne s prichádzajúcou poštou pribúdajú nové. Viete, ako ich rozdeliť tak, aby ste odpovedali na požiadavky, ktoré sa na vás nakopili? Spravte si na stole päť kôpok.

  • na prvú kôpku položte všetky dokumenty, ktoré vyžadujú akciu.
  • na druhú kôpku položte dokumenty, ktoré potrebujete archivovať a uložiť.
  • na tretiu kôpku idú dokumenty, ktoré posuniete niekomu inému – asistentka, kolega, nadriadený.
  • na štvrtú kôpku pôjde všetko, čo patrí nekompromisne do koša.
  • na piatu kôpku dajte dokumenty, ktoré musíte riešiť.

Tejto metóde sa hovorí AUTOR:

  • A – akcia
  • U – uložiť
  • T – transportovať inam
  • O – odstrániť
  • R – riešiť

S mailovou poštou môžete pracovať rovnako. Vytvorte si vo svojej schránke súbory podľa tejto metódy. Jednoduché, však? A ušetríte veľa času na vykonávanie dôležitých úloh.

Tréning Time managment

Tréning Time managment je zameraný na zefektívnenie využitia času. Okrem znalostí sa na ňom účastníci naučia mnoho praktických zručností. V prípade, že o tento tréning máte záujem, neváhajte nás nezáväzne kontaktovať na čísle 0903 553 300, alebo e-mailom martinovicova@edwell.sk.

Podobné články

Komunikačné techniky

december 18, 2017

Verbálna komunikácia

december 11, 2017

Neverbálna komunikácia

november 20, 2017

Komunikácia

november 13, 2017

Plánovanie času

október 23, 2017

Tréningy

október 23, 2017

Dôležité a naliehavé

október 16, 2017

Time management

október 9, 2017

Tréner

september 11, 2017