Silné a slabé stránky

Iste ste v niečom výborní, v ničom dobrí alebo priemerní a v niečom sa necítite celkom komfortne. Nejedná sa iba o vaše znalosti a zručnosti. Ide hlavne o osobnostné kvality. Sám seba zvyčajne nevidíte reálne, máte tendenciu prikrášľovať realitu. Alebo naopak, nereálne videnie vám určuje vaše nízke sebahodnotenie. Kouč vám pri životnom koučingu pomôže jasnejšie definovať vaše silné stránky a priestor pre váš rozvoj.

Silné stránky

Doprajte si čas na vlastné sebaskúmanie a sebapoznanie. Sadnite si osamote a rozmýšľajte. Vezmite si čistý papier, najlepšie formát A4. Rozdeľte ho zvisle na dve polovice. Ľavú stranu pomenujte Silné stránky, pravú stranu Slabé stránky. A píšte. Čo je mojou silnou stránkou? Čo naozaj dobre ovládam? V akej oblasti mám hlboké znalosti? Aké sú moje zručnosti? Na aké vlastnosti som hrdý? Aké sú moje osobnostné kvality? Odpovede môžu byť typu: som dochvíľny, viem si plánovať čas, som úprimný, pracovitý, ohľaduplný, vždy ochotný pomôcť, som presvedčivý, rýchlo sa učím, som vtipný – zabávam vždy celú spoločnosť, som pravdovravný, vždy dodržím slovo, ovládam dva cudzie jazyky, som počítačovo zručný….

Priestor na rozvoj

Spojenie slabé stránky nevystihuje podstatu. Je to priestor na rozvoj, veď vo všetkom, v čom nie ste dobrí, sa môžete zlepšiť. Napriek tomu je dôležité definovať, v akej oblasti môžete pracovať na svojom osobnom rozvoji. Napomôže vám to dosiahnuť vaše ciele. Kouč vám pomôže objaviť vaše vlastné vnútorné zdroje na to, aby ste dosiahli požadované zlepšenie a pokrok v tom, v čom potrebujete. Práve na koučovacom sedení vďaka life koučingu vás kouč navedie otázkami na to, že nájdete vlastné riešenie. Vďaka koučovi budete vedieť nielen čo, ale aj ako posilniť svoje silné stránky a tým zmenšiť priestor na rozvoj.

Čo myslíte, na čo miniete menej energie? Na posilnenie vašich silných stránok, alebo na odstraňovaní tých „slabých“? Ak ste odpovedali, že sa vám oplatí posilňovať to, čo už viete, máte pravdu. Je to ľahšia a rýchlejšia cesta. Vykročte na ňu. Aj tu vám kouč podá pomocnú ruku a koučing vám na nej pomôže.

Podobné články